Skip to main content

ERITYISOPETUS LUKIOSSA

Opiskelijoilla on lukiolain mukaisesti oikeus saada erityisopetusta ja muuta tukea oppimiseen yksilöllisten tarpeiden mukaan, jos hänellä on vaikeuksia opinnoissaan. Kaikille lukion aloittaville opiskelijoille tehdään lukiseula, josta saadaan suuntaa antavaa tietoa lukemisen ja kirjoittamisen taidoista. Lukiseulalla kartoitetaan mahdollista lukihäiriön mahdollisuutta. Jos lukiseulassa ilmenee huolenaihetta, erityisopettaja kutsuu opiskelijan lukitestiin, joka on yksilöllinen ja virallinen oppimisvaikeuden laajuutta kartoittava testi. Lukitestin peruusteella tehdään lukilausunto, jota tarvitaan esim. ylioppilaskirjoitusten erillisjärjestelyitä haettaessa. Myös mahdollisia matemaattisia oppimisvaikeuksia voidaan testata tarpeen vaatiessa. 

OPPIMISEN TUKI

Erityisopettaja antaa tukea opiskelijoille pääosin sekä pienryhmä että yksilötasolla. Erityisopettaja sekä muut opiskelijaa opettavat opettajat suunnittelevat tukitoimia yhdessä opiskelijan kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Oppimisen tuen ja erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan, mm. seuraavalla tavalla:

*opiskelijoiden psyykkisen hyvinvoinnin ja psyykkisten taitojen tukeminen

*ajanhallinnan tukeminen

*elämänhallinnan ja toiminnanohjauksen tukeminen

*opiskeluvalmiuksien tukeminen

*opiskelutekniikoiden opettaminen

*kokeisiin ja kirjoituksiin valmistautuminen

*eri aineiden tehtävissä auttaminen

*muististrategioiden opettaminen

* kokeiden erityisjärjestelyt

Jos oppilaalla ilmenee mitä tahansa tuentarpeita, oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma Wilmaan. Tuen tarpeita arvioidaan säännöllisesti syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopussa.

Lukion erityisopettajana toimii Kaisa Jauhiainen, johon voi olla yhteydessä Wilman kautta, puhelimitse (0401954284) tai ihan vaan tulemalla juttusille. Työtila on lukiolla toimiston vieressä entisessä aikuisopiskelijoiden luokassa.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kokelas voi sairauden, vamman, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuden, vieraskielisyyden taikka niihin rinnastettavan syyn vuoksi suorittaa ylioppilastutkinnon kokeet poikkeavasti. Edellä mainitut syyt eivät automaattisesti oikeuta erityisjärjestelyiden käyttöön vaan edellytyksenä on, että syy estää kokelasta suorittamasta koetta samalla tavoin kuin muut. Hakemukset ylioppilaslautakunnalle tehdään yhdessä erityisopettajan kanssa. Kevään kirjoituksien erityisjärjestelyhakemukset on tehtävä marraskuun loppuun mennessä ja syksyn kirjoituksien erityisjärjestelmähakemukset on tehtävä huhtikuun loppuun mennessä.

Alla olevasta linkistä tarkempaa tietoa koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf?v=190221