Skip to main content

RYHMÄOHJAAJA

Ryhmänohjaaja on oman ryhmänsä lähiohjaaja, joka seuraa opiskelijoiden poissaoloja, kurssikertymää ja opintomenestystä. Ryhmänohjaajana toimii sama henkilö koko lukion ajan.

Ryhmänohjaaja pitää ryhmälleen ryhmänohjaustuokioita aina torstaisin klo 13.05-13.30 ja tapaa tarvittaessa opiskelijoita kahden kesken. Ryhmänohjaaja pitää yhteyttä opiskelijan kotiin sekä tarvittaessa opinto-ohjaajaan ja opiskelijahuoltoryhmään.

Lukion voi suorittaa 2,5 -4 vuodessa, mutta yleisin suoritusaika on 3 vuotta. Kouluvuosi on jaettu viiteen jaksoon, ja jokaisessa jaksossa opiskellaan eri aineiden kursseja. Kolmeen vuoteen lukiota suorittavien on valittava noin 6 kurssia/per jakso. Lukion päättötodistuksen saadaksesi on sinun suoritettava vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Jotta voi valmistua ylioppilaaksi on kaikki lukion pakolliset kurssit tultava suoritetuksi. Kirjoitettavissa ylioppilasaineissa suositellaan myös käymään kaikki syventävät kurssit, sillä ylioppilaskirjoitusten kysymykset koostuvat oppiaineiden pakollisista ja syventävistä kursseista.

Opiskelu lukiossa on itsenäisempää ja vastuullisempaa kuin peruskoulussa. Jokainen on itse vastuussa siitä, että lukion kurssimäärä täyttyy. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja auttavat tarvittaessa opintosuunnitelmien tekemisessä. Seuraavan lukuvuoden ainevalinnat tehdään aina keväisin. Kurssivalintojasi pääset muuttamaan Wilmassa.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Jos opiskelija tarvitsee luvan 1-5 päivän poissaoloon haentaan siihen lupa ryhmänohjaajalta. Yli 5 vrk:n poissaoloon tarvitaan rehtorin lupa.

Ryhmäohjaajat ja kotiluokat

RyhmäOhjaajaTilan nro ja nimi
22A
Mia Riihiaho

181 Canth

22B
Saija Pynssi

180 Lönnrot

21A
Osmo Pohjola

215 Pythagoras

21B
Riitta Juusola

202 Mendel

21C
Mika Riihiaho

172 Goethe

20A
Riikka Juntunen

237 Aristoteles

20B
Riitta Piittinen

163 Lagerlöf

20C
Hannu Ervasti

205 A.I. Virtanen

19A
Mia Riihiaho

181 Lönnrot

19B
Tuija Karjalainen

212 Galilei

19C
Antti Murtoperä

176 Juliet

Alppinistit 22E
Janice Antell

176 Juliet

Alppinistit 21E
Ville Mikkonen

237 Kaila

Alppinistit 20E
Jyrki Matila

161 Studio

19AE + KAO
Krista Berg

148 Chydenius