Skip to main content

OPISKELIJAKUNTA

Lukiolaisuus rakentuu lukiolaisyhteisöstä ja yhteistyöstä lukiolaisten kesken. Lukiolain mukaan jokaisessa lukiossa toimii opiskelijakunta.

Opiskelijakuntatoiminta tarjoaa tärkeän väylän opiskelijoille vaikuttaa omaehtoisesti heitä itseään koskeviin asioihin. Opiskelijakunta valitsee vuosittain keskuudestaan hallituksen, joka edustaa koko opiskelijakuntaa. Opiskelijakunnan hallitus ja lukion henkilökunta tekevät yhteistyötä opiskelijoiden kuulemiseksi ja edustuksellisen demokratian toteutumiseksi lukiossa.

Opiskelijoita on suotavaa kuulla esimerkiksi seuraavissa asioissa: 

  • Lukuvuoden suunnittelu, kuten työ- ja loma-ajat, opintojaksotarjottimen sisältö ja tuntikiertokaavio
  • Paikallisen opetussuunnitelman valmistelu, kuten opetuksen käytännön järjestelyt sekä opiskelijahuollon ja ohjaustyön suunnitelmat
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu
  • Järjestyssäännöt 
  • Päättöviikkojen järjestelyt 
  • Opintojaksojen suunnittelu, kuten opetusmenetelmät ja arviointi 
  • Yhteisten tilojen käyttö ja varustus

Opiskelijakunnan dokumentit (Huom! Sisäänpääsy vain edukmo-tunnuksella)