Skip to main content

YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Voit valita kolme muuta pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän laajuinen koe. Muut suoritettavat kokeet ovat ylimääräisiä.

Yksityiskohtaiset ohjeet näet tarvittaessa Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta kohdasta ”Määräykset ja ohjeet”. Luki- ja kirjoitushäiriöisille tarkoitetut ohjeet löytyvät samasta kohdasta, jossa ovat myös yo-kirjoituksiin ilmoittauduttaessa tarvittavat liitteet.

SUORITTAMINEN

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittaminen katsotaan alkaneeksi silloin, kun ilmottaudut ensimmäisen kerran ylioopilastutkintoon (pakolliseen tai ylimääräiseen kokeeseen). Ilmoittautuminen on sitova.
Sinulle annetaan ylioppilastutkintotodistus, kun olet hyväksytysti suorittanut neljä pakollista yo-koetta ja lukion kurssimääräsi (75 kurssia) täyttyy.

ILMOITTAUTUMINEN

Kevään tutkintoon on ilmottauduttava viimeistään marraskuun 23. päivänä ja syksyn tutkintoon viimeistään kesäkuun 5. päivänä. Ilmoittautuminen tapahtuu lomakkeella, joita saa toimistosta ja opinto-ohjaajalta.

Saadaksesi osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon sinun pitää olla suorittanut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen yo-koetta. Ilmoittautuminen on sitova. Yo-kokeesta poisjääminen ilman pätevää syytä tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi.

KOKEEN UUSIMINEN

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jos tulet hylätyksi syksyllä 2016, saat uusia kokeen kahdesti kevään 2017, syksyn 2017 ja kevään 2018 tutkintokertojen aikana. Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit vaihtaa kokeen tasoa (esim. hylätyn pitkän matematiikan kokeen uusinnassa voitkin osallistua matematiikan lyhyen oppimäärän mukaiseen kokeeseen). Jos vaihdat pakollisen hylätyn kokeen tasoa, sinun pitää pitää huoli siitä, että tutkintoosi sisältyy kuitenkin yksi pitkän oppimäärän mukainen koe.
Jos ylimääräinen kokeesi hylätään, tästä ei tule merkintää yo-todistukseen. Ylimääräisen hylätyn kokeen voit uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Ylioppilastutkinnon jokaisen hyväksytyn kokeen voit uusia yhden kerran ilman aikarajaa